نظرسنجی

به نظر شما کدام تیم قهرمان کوپا آمه ریکا می شود؟

لیگ جهانی والیبال 2015

  1st2nd3rd4th5th 
لهستان
روسیه
3
0
25
16
25
17
25
20
   
03/07
22:55
لهستان
روسیه
3
2
25
19
24
26
20
25
25
19
18
16
03/08
22:55
آمریکا
ایران
3
1
25
19
25
22
23
25
25
23
 
03/10
06:40
آمریکا
ایران

3
1

25
16

25
16

20
25

25
20

 
03/11
03:40
لهستان
ایران
3
1
25
20
25
22
21
25
27
25
 
03/15
22:55
آمریکا
روسیه
3
1
25
18
24
26
25
15
 28
26
 
03/16
06:40
لهستان
ایران

3
2

22
25
25
22
25
16
22
25
15
6
03/16
22:55
آمریکا
روسیه
3
0
25 
23
25
21
25 
16
   
03/17
06:40
آمریکا
لهستان
 3
2
 23
25
 25
23
19
25
 25
22
 15
9
03/23
04:40
روسیه
ایران
 1
3
 25
20
 16
25
 19
25
 23
25
 
03/23
19:40
آمریکا
لهستان
 3
1
 23
25
 25
23
 25
15
 25
17
 
03/24
04:40
روسیه
ایران
 0
3
 20
25
18
25
 21
25
   
03/24
19:40
روسیه
لهستان
1
3
32
30
14
25
22
25
18
25
 
03/29
19:40
ایران
آمریکا
3
0
25
19
29
27
25
20
   
03/29
21:00
روسیه
لهستان
 2
3
 25
19
 21
25
 24
26
 25
20
 14
16
03/30
19:40
ایران
آمریکا
3
0
25
20
25
21
25
19
   
03/31
21:00
روسیه
آمریکا

0

3

 21

25

 20

25

 19

25

   
04/05
20:40
ایران
لهستان

 3

2

 25

21

 23

25

 21

25

 25

16

 15

11

04/05
21:00
روسیه
آمریکا
 1
3
 23
25
 25
19
 23
25
 18
25
 
04/06
20:40
ایران
لهستان

 1

3

 25

23

20

25

 20

25

 19

25

 
04/07
21:00
ایران
روسیه
 3
0
25
21
 25
21
 25
21
   
04/12
21:00
لهستان
آمریکا

 3

2

 19

25

 25

22

 21

25

 25

20

15

12

04/12
22:55
ایران
روسیه
           
04/13
21:00
لهستان
آمریکا
           
04/13
22:55
 تیمبازی‌هاامتیازبرد
1 آمریکا 11 24 8
2 لهستان 11 22 8
3 ایران 11 18 6
4 روسیه 11 2 0

 

  1st2nd3rd4th5th 
استرالیا
ایتالیا
1
3
19
25
25
22
21
25
 20
25
 
 
03/08
14:40
برزیل
صربستان
3
2
24
26
25
17
25
22
26
28
15
11
03/08
22:15
استرالیا
ایتالیا
1
3
20
25
21
25
25
23
23
25
 
03/09
11:10
برزیل
صربستان
3
1
25
18
25
20
19
25
25
22
 
03/10
17:30
برزیل
استرالیا
3
1
 25
20
 21
25
 25
19
 25
18
 
03/15
22:15
ایتالیا
صربستان
1
3
 25
22
 23
25
 24
26
 23
25
 
03/15
23:10
برزیل
استرالیا
3
0
 31
29
 25
19
 25
19
   
03/17
17:30
ایتالیا
صربستان
 3
2
 25
14
 19
25
 18
25
 25
20
 15
12
03/17
20:40
صربستان
برزیل
 3
2
 22
25
 23
25
 25
23
 25
21
 15
13
03/22
22:40
ایتالیا
استرالیا
0
3
 16
25
 18
25
 21
25
   
03/22
23:10
ایتالیا
استرالیا
3
0
 26
24
 25
21
 25
23
   
03/24
22:40
صربستان
برزیل
2
3
23
25
25
20
21
25
25
22
13
15
03/24
22:40
صربستان
استرالیا
 3
0
 31
29
 27
25
 25
19
   
03/28
22:40
ایتالیا
برزیل

 3
2

 26
24

 21
25

 25
18

 17
25

 16
14

03/29
22:40
صربستان
استرالیا
 3
0
25
23
 25
20
 25
20
   
03/30
22:40
ایتالیا
برزیل
 0
3
 23
25
 22
25
16
25
   
03/31
22:40
صربستان
ایتالیا

 3

1

 25

23

 25

20

 25

27

 25

21

 
04/05
22:40
استرالیا
برزیل
 1
3
 17
25
 18
25
 25
23
 20
25
 
04/06
13:40
استرالیا
برزیل

 0

3

 22

25

 20

25

 19

25

   
04/07
11:10
صربستان
ایتالیا

3

2

 26

24

 21

25

 26

24

 23

25

 17

15

04/07
22:40
برزیل
ایتالیا

3

0

 25

20

 26

24

 25

19

   
04/11
22:15
برزیل
ایتالیا

 2

3

 25

21

 27

29

 25

21

 19

25

 19

21

04/12
22:15
استرالیا
صربستان

 1

3

 22

25

 21

25

 31

29

 18

25

 
04/13
13:40
استرالیا
صربستان
           
04/14
11:10

 

 تیمبازی‌هاامتیازبرد
1 برزیل 12 28 9
2 صربستان 11 22 7
3 ایتالیا 12 16 6
4 استرالیا 11 3 1

لیگ قهرمانان اروپا

کوپا امریکا 2015

جدول بازی‌های فوتبال ایران

جدول لیگ‌های اروپایی

تیم بازی + گل امتیاز

لیگ قهرمانان آسیا

جدول مسابقات ایران

تیم بازی + گل امتیاز

جام ملت‌های اروپا

جدول پخش تلویزیونی مسابقات

شنبه ۱۳ تیر
پرو
-
پاراگوئه
رده بندی کوپا آمه ریکا
شنبه ۱۳ تیر
استرالیا
-
صربستان
گروه A لیگ جهانی والیبال از شبکه ورزش
شنبه ۱۳ تیر
ایران
-
روسیه
لیگ جهانی والیبال از شبکه سه
شنبه ۱۳ تیر
لهستان
-
آمریکا
لیگ جهانی والیبال از شبکه ورزش
یکشنبه ۱۴ تیر
شیلی
-
آرژانتین
فینال کوپا آمه ریکا
یکشنبه ۱۴ تیر
استرالیا
-
صربستان
گروه A لیگ جهانی والیبال از شبکه ورزش
پنجشنبه ۱۸ تیر
پرتغال
-
ژاپن
گروه A جام جهانی فوتبال ساحلی از شبکه ورزش
پنجشنبه ۱۸ تیر
آرژانتین
-
سنگال
گروه A جام جهانی فوتبال ساحلی از شبکه ورزش
جمعه ۱۹ تیر
اسپانیا
-
ایران
گروه A جام جهانی فوتبال ساحلی از شبکه ورزش
جمعه ۱۹ تیر
برزیل
-
مکزیک
گروه A جام جهانی فوتبال ساحلی از شبکه ورزش

مقدماتی جام جهانی - آسیا

جدول بازی‌های فوتبال اروپا