جام جهانی والیبال 2015

  1st2nd3rd4th5th 
ایتالیا
روسیه
3
0
25
15
26
24
 25
18



 
06/30
06:40
مصر
تونس
3
2
23
25
25
21
23
25
25
17
15
11
06/30
06:40
کانادا
ونزوئلا
3
0
25
18
25
22
25
23



 
06/30
09:40
ژاپن
آرژانتین
0
3
24
26
22
25
21
25




06/30
09:45
آمریکا
لهستان
1
3
25
17
19
25
23
25
15
25
 
06/30
12:40
استرالیا
ایران
3
0
27
25
27
25
25
22
 

 

06/30
12:40
ایتالیا
آرژانتین
3
2
22
25
25
20
25
21
20
25
16
14
06/31
05:40
مصر
ونزوئلا

 3

1

25
18

 

20
25
25
18
25
20
 
06/31
05:40
کانادا
ایران

 3

0

 25

23

 29

27

 26

24

   
06/31
08:40
ژاپن
لهستان
1
2
26
24
25
27
21
25
19
25
 
06/31
08:45
آمریکا
روسیه
3
0
25
23
26
24
25
17


 
06/31
11:40
استرالیا
تونس
3
0
25
19
25
17
25
19
   
06/31
11:40
ایتالیا
لهستان

3

1

 26

24

22

25

25

22

25

19



07/01
05:40
مصر
ایران

 0

3

18
25
11
25
23
25
   
07/01
05:40
کانادا
تونس
3
0
25
19
25
21
25
17
   
07/01
08:40
ژاپن
روسیه
2
3
29
27
17
25
25
21
17
25
13
15
07/01
08:45
آمریکا
آرژانتین
3
1
25
20

 25

21

17
25
25
20
 
07/01
13:10
استرالیا
ونزوئلا

3

1

25
16

25

21

22
25
25
21


07/01
11:40
 تیمبازی‌هاامتیازبرد
1 آمریکا 11 30 10
2 ایتالیا 11 29 10
3 لهستان 11 29 10
4 روسیه 11 23 8
5 آرژانتین 11 21 7
6 ژاپن 11 16 5
7 کانادا 11 13 5
8 ایران 11 12 4
9 استرالیا 11 12 4
10 مصر 11 8 2
11 ونزوئلا 11 3 1
12 تونس 11 2 0

 

  1st2nd3rd4th5th 
مصر
آمریکا
0
3
20
25
13
25
21
25



 
06/22
07:40
ونزوئلا
لهستان
1
3
27
25
23
25
16
25
23
25

 
06/22
07:40
آرژانتین
تونس
3
0
25
20
25
19
25
20



 
06/22
10:40
کانادا
استرالیا
3
2
32
34
25
14
25
21
27
29
20
18
06/22
10:40
ایران
روسیه

 0
3

24
26
18
25
20
25




06/22
14:10
ایتالیا
ژاپن

 3

0

25
21
25
20
25
15
 

 

06/22
14:50
آمریکا
ونزوئلا
3
0
25
18
25
16
25
20




06/25
07:40
مصر
آرژانتین
0
3
18
25
19
25
21
25


 
06/25
07:40
ایتالیا
ایران
3
0

25
19

25
23

25
21
   
06/25
10:40
کانادا
لهستان
1
3
25
23
15
25
19
25
19
25
 
06/25
10:40
استرالیا
روسیه
0
3
24
26
16
25
18
25


 
06/25
14:40
ژاپن
تونس
3
0
25
21
25
19
25
19
   
06/25
14:50
آمریکا
ایران
3
1


20

25

25
19
25
22
25
21


06/26
07:40
مصر
لهستان

 0

3

20
25
23
25
18
25
   
06/26
07:40
ایتالیا
تونس
3
0
25
18
25
23
25
22
   
06/26
10:40
کانادا
روسیه
0
3
21
25
16
25
19
25


 
06/26
10:40
استرالیا
آرژانتین
0
3
21
25
23
25
16
25


 
06/26
14:40
ژاپن
ونزوئلا
3
0
33
31

26

24

25
19




06/26
14:50
آمریکا
تونس
3
0
25
14
25
19
27
25




06/27
07:40
مصر
روسیه
0
3
20
25
24
26
18
25




06/27
07:40
ایتالیا
ونزوئلا
3
0
25
16

25

22

25

18

   
06/27
10:40
کانادا
آرژانتین
1
3
21
25
25
23
27
29

 22

25

 
06/27
10:40
استرالیا
لهستان

 0

3

 15
25
 

22

25

 

17

25

 


 

06/27
14:40
ژاپن
ایران
2
3
25
22
25
23
18
25
21
25
12
15
06/27
14:50
  1st2nd3rd4th5th 
آرژانتین
ایران
 3
 1
 25
 27
25
 22
25
 22
 26
24
 

06/17
07:40
کانادا
ایتالیا
1
3
19
25
20
25
25
22
13
25


06/17
07:40
روسیه
ونزوئلا
3
0
29
27
25
16
25
15



 
06/17
10:40
استرالیا
آمریکا
0
3
23
25
12
25
15
25



 
06/17
10:40
لهستان
تونس
3
0
25
17
25
15
25
20



 
06/17
14:10
ژاپن
مصر
3
2
25
19
23
25
25
18
17
25
15
7
06/17
14:50
استرالیا
ایتالیا
0
3
17
25
18
25
15
25




06/18
07:40
ونزوئلا
آرژانتین
2
3
32
30
15
25
26
24

 13

25

 10

15

06/18
07:40
مصر
کانادا
2
3
22
25
23
25
25
21
26
24
12
15
06/18
10:40
تونس
ایران
1
3
17
25
25
21
14
25
20
25
 
06/18
10:40
لهستان
روسیه
3
1

26

28

27

25

25
19
25
22
 
06/18
14:10
آمریکا
ژاپن
3
1
25
23
21
25
25
11

25

14

 
6/18
14:50
ایتالیا
مصر
3
1
20
25
26
24
25
22
25
13
 
06/19
07:40
ایران
ونزوئلا
3
0
25
20
25
17
25
15
   
06/19
07:40
آرژانتین
لهستان
1
3
18
25
25
19
21
25
25
17


06/19
10:40
کانادا
آمریکا
0
3
21
25
20
25
17
25
   
06/19
10:40
روسیه
تونس
3
0
25
17
25
16
29
27
   
06/19
14:10
ژاپن
استرالیا
3
1
25
17
25
21
25
27
25
18
 
06/19
14:50
آمریکا
ایتالیا
3
0
25
18
25
23
29
27


 
06/21
07:40
لهستان
ایران
3
2
18
25
23
25
25
15
 25
20
 15
11
06/21
07:40
تونس
ونزوئلا
2
3
25
19
18
25
25
22
 26
28
 13
15
06/21
10:40
استرالیا
مصر
3
2
23
25
26
24
25
23
 20
25
 15
13
06/21
10:40
روسیه
آرژانتین
3
1
25
19
21
25
25
18
 25
20
 
06/21
14:10
ژاپن
کانادا
3
0
25
17
25
15
25
21
   
06/21
14:50

برنامه لیگ‌های فوتبال ایران

جدول لیگ‌های ایران

تیم بازی + گل امتیاز

برنامه لیگ‌های فوتبال اروپا

جدول لیگ‌های اروپا

تیم بازی + گل امتیاز

لیگ قهرمانان آسیا

لیگ قهرمانان اروپا

مقدماتی جام ملت‌های اروپا

جدول پخش تلویزیونی مسابقات

سه شنبه ۱۴ مهر
ایران
-
کویت
مقدماتی قهرمانی جوانان آسیا از شبکه ورزش
پنجشنبه ۱۶ مهر
عمان
-
ایران
مقدماتی جام جهانی از شبکه سه
پنجشنبه ۱۶ مهر
پرتغال
-
دانمارک
مقدماتی یورو 2016 از شبکه ورزش
جمعه ۱۷ مهر
اسپانیا
-
لوکزامبورگ
مقدماتی یورو 2016 از شبکه ورزش

مقدماتی جام جهانی - آسیا