بازی‌های آسیایی 2018

  کشور  مجموع
1 چین 15 12 9 36
2 ژاپن 8 11 11 30
3 کره جنوبی 5 9 10 24
4 اندونزی 4 2 2 8
5 DPR Korea کره شمالی 4 1 2 7
6 ایران 3 2 3 8
7 چین تایپه 3 1 4 8
8 هند 2 2 1 5
9 مغولستان 2 0 4 6
10 Uzbekistan ازبکستان 1 2 4 7
10 قزاقستان 1 2 3 6