بازی‌های آسیایی 2018

  کشور  مجموع
1 چین 29 18 12 59
2 ژاپن 12 17 17 46
3 کره جنوبی 7 12 14 33
4 اندونزی 5 2 5 12
5 ایران 4 3 4 11
6 DPR Korea کره شمالی 4 1 3 8
7 هند 3 3 4 10
8 چین تایپه 3 2 4 9
9 مغولستان 2 1 4 7
10 قزاقستان 1 4 7 12
11 Uzbekistan ازبکستان 1 3 6 10