نتایج زنده آخرین بروزرسانی : 12:46:03 AM

بازی های دوستانه

06:30′ پایان یافته ‍‍
دورتموندLOS ANGELES FC
1 - 1
77′
KOVAR AARON 1 - 0
87′
ماکسیمیلیان فیلیپ 1 - 1
07:00′ پایان یافته ‍‍
سن پائولیPORTLAND TIMBERS 2
(4)2 - 2(6)
5′
ALLAGUI SAMI 0 - 1
64′
DIAMANTAKOS DIMITRIS 0 - 2
73′
WILLIAMS AUGUSTINE 1 - 2
82′
WILLIAMS AUGUSTINE 2 - 2
87′
PE DIZ
87′
ZEHIR ERSIN
1′
2 - 3
1′
3 - 3
2′
3 - 4
2′
4 - 4
3′
5 - 4
4′
6 - 4

بازی های دوستانه

'06:30 پایان یافته ‍‍
دورتموندLOS ANGELES FC
1 - 1
77′
KOVAR AARON 1 - 0
87′
ماکسیمیلیان فیلیپ 1 - 1
'07:00 پایان یافته ‍‍
سن پائولیPORTLAND TIMBERS 2
(4)2 - 2(6)
5′
ALLAGUI SAMI 0 - 1
64′
DIAMANTAKOS DIMITRIS 0 - 2
73′
WILLIAMS AUGUSTINE 1 - 2
82′
WILLIAMS AUGUSTINE 2 - 2
87′
PE DIZ
87′
ZEHIR ERSIN
1′
2 - 3
1′
3 - 3
2′
3 - 4
2′
4 - 4
3′
5 - 4
4′
6 - 4