کشتی نوجوانان قهرمانی جهان؛ برنامه مسابقات مشخص شد

کشتی-نوجوانان-قهرمانی-جهان؛-برنامه-مسابقات-مشخص-شد

وبسایت رسمی برنامه نود - برنامه رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان مشخص شد.

به گزارش سایت نود، رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای 13 تا 15 شهریورماه در کشتی فرنگی و 17 تا 19 شهریورماه در کشتی آزاد شهر آتن کشور یونان برگزار می شود.

برنامه این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:

دو شنبه 13 شهریورماه:
ساعت 10:30 تا 11 وزن کشی اوزان 50 ، 54 ، 58 ، 63 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 12 تا 15:30 مسابقات مقدماتی و 20:00 تا 21:30 نیمه نهایی اوزان 50 ، 54 ، 58 ، 63 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه 14 شهریورماه:
ساعت 10:30 تا 11 وزن کشی اوزان 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 11 تا 11:15 وزن کشی نفرات راه یافته به فینال ، شانس مجدد و رده بندی 50 ، 54 ، 58 ، 63 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 12 تا 15:30 مسابقات مقدماتی 50 ، 54 ، 58 ، 63 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی و دیدار های شانس مجدد اوزان 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85
19 تا 19:30 نیمه نهایی اوزان 50 ، 54 ، 58 ، 63 و 100 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 19:30 تا 21:30 فینال و رده بندی اوزان 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه 15 شهریورماه:
ساعت 11 تا 11:15 وزن کشی نفرات راه یافته به فینال ، شانس مجدد و رده بندی 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 12 تا 14:30 دیدار های شانس مجدد اوزان 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی
19:30 تا 21:30 فینال اوزان 42 ، 46 ، 69 ، 76 و 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه 17 شهریورماه:
ساعت 10:30 تا 11 وزن کشی اوزان 42 ، 50 ، 58 ، 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 12 تا 15:30 مسابقات مقدماتی و 19 تا 19:30 نیمه نهایی اوزان 42 ، 50 ، 58 ، 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه 18 شهریورماه:
ساعت 10:30 تا 11 وزن کشی اوزان 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 11 تا 11:15 وزن کشی نفرات راه یافته به فینال ، شانس مجدد و رده بندی 42 ، 50 ، 58 ، 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 12 تا 15:30 مسابقات مقدماتی 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد و دیدار های شانس مجدد اوزان 42 ، 50 ، 58 ، 69 و 85
ساعت 19 تا 19:30 نیمه نهایی اوزان 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد
19:30 تا 21:30 فینال اوزان 42 ، 50 ، 58 ، 69 و 85 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 19 شهریورماه:
ساعت 10:30 تا 10:45 وزن کشی نفرات راه یافته به فینال ، شانس مجدد و رده بندی 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 17 تا 17:30 دیدار های شانس مجدد اوزان 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 17:30 تا 19:30 دیدار های فینال و رده بندی اوزان 46 ، 54 ، 63 ، 76 و 100 کیلوگرم کشتی آزاد 

39046

اختصاصی

نظرات ۰

اولین نظر را ثبت کن

برچسب ها