نرم افزار مسابقات پیامکی نود

مژده به شما بینندگان برنامه نود

با اپلیکیشن نود می توانید  در نظر سنجی ها و مسابقات پیامکی برنامه نود شرکت کنید.

  اپلیکیشن نود برای مخاطبان برنامه تهیه شده و شما طرفداران و مخاطبان برنامه 90 در نظرسنجی های این برنامه، شرکت کنید. 

برای شرکت در نظرسنجی نود،  ابتدا باید گوشی شما  به اینترنت متصل باشد ( شبکه دیتا یا بی سیم WiFi/data)

 دانلود و راهنمای نرم افزار مخصوص Android

دانلود و راهنمای نرم افزار مخصوص ios