بازی‌های آسیایی 2018

  کشورمجموع
1 چین 7 5 4 16
2 ژاپن 3 6 5 14
3 کره 2 3 6 11
4 ایران 2 2 1 5
5 قزاقستان 1 1 2 4
6 اندونزی 1 1 0 2
7 چین تایپه 1 0 3 4
8 Uzbekistan ازبکستان 1 0 2 3
9 هند 1 0 1 2
9 Mongolia مغولستان 1 0 1 2
9 تایلند 1 0 1 2