تازه‌ترین خبرهای جرارد پیکه

۱۳۹۶/۰۱/۰۲ 18:20 ۳۸۰۱
طرح-نوشت؛-دعوای-پیکه-و-راموس
اگرچه سرخیو راموس و جرارد پیکه در سطح باشگاهی دو رقیب و دشمن هم هستند، اما کاپیتان رئال مادرید اذعان کرد که هرگز هیچ حس بدی در تیم ملی میان آنها وجود نداشته است.