تازه‌ترین خبرهای جروم والکه

۱۳۹۴/۰۸/۰۲ 19:32 ۱۷۶۱۹
یادداشت-ویژه-رسوایی-پس-از-رسوایی-دومینوی-امپراطوری-فساد-فروریخته-فوتبال-جهان
فساد در فوتبال دنیا بسان کلاف سردرگمی است که اولا باید عزمی برای بازکردن آن وجود داشته باشد و بعد هم با پیدا شدن سرنخ آن را ادامه داد و د ائما کشید همانند مهره های دومینوی ایستاده که با فروریختن یکی از آنها بقیه هم می ریزند

برچسب ها