تازه‌ترین خبرهای روزبه چشمی

۱۳۹۶/۰۸/۲۰ 15:37 ۵۴۴۰۰
9-مدافع-زیر-ذرهبین؛-کیروش-چطور-به-روزبه-چشمی-رسید؟
چرا روزبه چشمی در تیم ملی هم مجبور به بازی در قلب دفاع شد؟ چرا محمدحسین کنعانی‌زادگان با وجود نمایش‌های نه‌چندان مطمئن همچنان به تیم ملی دعوت می‌شود؟ کی‌روش در یازده اردوی اخیر از 9 مدافع مرکزی دعوت کرد. ولی هیچ کدام نظرش را جلب نکردند تا زوج پورعلی‌گنجی

برچسب ها