تازه‌ترین خبرهای سایت 90

۱۳۹۶/۰۴/۲۱ 19:37 ۵۳۰۹
خبر-دو-تابعیتی-بودن-نصرالله-سجادی-تکذیب-شد
او که در دوران محمود گودرزی معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش وقت بود با حضور وزیر جدید یعنی مسعود سلطانی فر هم در سمتش باقی ماند. دکتر سجادی تقریبا 5 ماهی معاون سلطانی فر بود.
۱۳۹۶/۰۱/۱۴ 21:50 ۵۳۰۴۷
رونمایی-از-تیم-منتخب-مخاطبان-سایت-و-کانال-نود-در-سال-95
نتایج این نظرسنجی پس از جمع بندی مجموع آرای کاربران در ادامه ارائه شده است. این نظرسنجی در 7 قسمت که شامل دروازه بان، مدافع کناری، مدافع میانی،هافبک دفاعی، هافبک هجومی، مهاجم سایه و مهاجم نوک برگزار شد.
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ 15:36 ۲۳۹۵
بازتاب-نصیرزاده-من-دلالی-را-در-فوتبال-ایران-آزاد-نکردم-مصوبه-کنگره-فیفا-بود
در هر حال هوشنگ نصیرزاده با سایت نود تماس گرفت و پاسخ رضاییان را اینگونه داد:« مدیر عامل ملوان در مصاحبه اخیر خود در خصوص آی تی سی بازیکنان و اشاره به برخی جزئیات مطالب بیان داشته که صحت ندارد
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ 13:37 ۲۸۱۰۰
بازتاب-جوابیه-باشگاه-پاسارگاد-فیلیپین-به-سایت-نود
ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎي آن رﺳﺎﻧﻪ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر ورزﺷﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ، ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش ، ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ورزش ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﺗﺒﺎل دوﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ 14:20 ۴۹۲۳۸
بات-نود-در-تلگرام-را-دنبال-کنید
بات نود در تلگرام آماده بهره داری شده و شما کاربران سایت می توانید با استفاده از بات نود از آخرین اخبار، برنامه بازیها و پخش آنها در شبکه های تلویزیونی، عکسها، ویدیوها، نتایج و جداول المپیک و رقابتهای فوتبال داخلی و خارجی مطلع شوید

برچسب ها