تازه‌ترین خبرهای سایپا

۱۳۹۶/۰۱/۲۹ 13:04 ۳۵۴۸
حاجیلو-دیدار-پرسپولیس-و-سیاهجامگان-نشاندهنده-فوتبال-سالم-یا-ناسالم-است
سرپرست تیم فوتبال سایپا گفت: بازی پرسپولیس و سیاه‌جامگان در هفته پایانی می‌تواند در سرنوشت سیاه‌جامگان، صبای قم، سایپا و حتی صنعت‌نفت تأثیرگذار باشد و این دیدار می‌تواند نشان‌دهنده فوتبال سالم یا ناسالم باشد.

برچسب ها