تازه‌ترین خبرهای سجاد شهباززاده

۱۳۹۷/۰۳/۱۰ 09:45 ۲۲۵۲۹
بررسی-خریدهای-قلعهنویی-در-سپاهان؛-ژنرالِ-آسمان
خرید مهاجمانی با قد 195، 190 و 184 سانتی‌متری در تیمی که فصل قبل با دو مهاجم 175 و 173 سانتی‌متری بازی می‌کرد، نشان می‌دهد که قلعه‌نویی در حال پیاده‌سازی تفکرات فوتبالی‌اش است. فوتبالی بر مبنای قدرت توپ‌های هوایی و قدرت فیزیکی مهاجمان.
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ 17:02 ۴۱۳۰۴
سهگانه-تلخ-استقلال؛-خداحافظی-با-آقای-گلها
توفیقی به عنوان فردی که نقش اصلی در حفظ بازیکنان تیم و بستن قراردادشان دارد ترجیح می‌دهد بعد از جدایی آنها، نقششان را در تیم کمرنگ تر جلوه داده و ارزش کار آنها را در تیم پایین بیاورد

برچسب ها