تازه‌ترین خبرهای فراز کمالوند

۱۳۹۶/۱۱/۱۸ 20:15 ۵۱۱۹
فتاحی-کمالوند-کملطفی-میکند-چرا-که-خودش-از-برنامه-لیگ-برتر-مطلع-بود-استقلال-نسبت-به-نفت-آبادان-بیشتر-سفر-کرد-و-شرایط-سختتری-داشت
رئیس سازمان لیگ فوتبال گفت: به نظرم کمالوند بی‌انصافی می‌کند چرا که خودش در جریان بود تمام مربیان لیگ برتری از برنامه‌ریزی سازمان لیگ مطلع هستند.

برچسب ها