تازه‌ترین خبرهای فرهاد مجیدی

۱۳۹۷/۰۵/۱۶ 13:50 ۳۲۲۱۲
طلسم-هفت-شکسته-میشود؟
شماره هفت در استقلال پیراهن ویژه‌ای است؛ پیراهنی که با فرهاد مجیدی ارزش مضاعف پیدا کرد.

برچسب ها