تازه‌ترین خبرهای فوتبال فانتزی

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 20:05 ۴۲۸۲۳
تیم-رویایی-هفته-سوم-فوتبال-فانتزی
با پایان هفته سوم لیگ، بازیکنانی که بیشترین امتیاز را در این هفته فوتبال فانتزی کسب کردند مشخص و با قرار دادن این بازیکنان در کنار هم ، تیم رویایی هفته تشکیل شد
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ 13:55 ۳۱۲۹۵
معرفی-بازیکنان-برتر-هفته-سوم
بر اساس قوانین فوتبال فانتزی بازیکن برتر هر بازی سه امتیاز می گیرد و بازیکنان دوم و سوم به ترتیب دو و یک امتیاز می گیرند.

برچسب ها