تازه‌ترین خبرهای لژیونر

۱۳۹۶/۱۱/۲۷ 16:39 ۱۸۸۰
قوچاننژاد-موضوع-درباره-بازی-من-یا-ورمان-نیست-بلکه-هیرنفین-مهم-استرسانهها-نباید-به-این-موضوع-زیاد-دامن-بزنند
مهاجم ایرانی هیرنفین درباره بحث هایی که میان او و همبازیش صورت گرفت گفت:بحث درباره من ورمان نیست بلکه درباره هیرنفین است و این تیم است که اهمیت دارد. ما باید همه دست به دست هم دهیم تا تیم به روزهای اوج خود برسد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 19:42 ۴۴۴۳
قدوس-تمدید-با-استرشوندس-را-بهترین-تصمیم-دانستمدر-آینده-عملکردی-بهتری-خواهم-داشت-تا-پیشنهادهای-بهتری-داشته-باشم
ستاره ایرانی استرشوندس سوئد پس از تمدید قراردادش گفت: با کیندبرگ، رئیس باشگاه و موکلم جلسه ای داشتم و در نهایت تصمیم به ماندن گرفتم چون بهترین تصمیم برای خودم در این شرایط را تمدید قرارداد دانستم.

برچسب ها