تازه‌ترین خبرهای لیگ یک

۱۳۹۶/۰۸/۱۲ 12:33 ۲۹۳۷
مهرداد-خانبان-شاید-از-سال-آینده-جایزه-بهترین-جادوگر-سال-به-فیفا-اضافه-شودگلگهریها-دست-از-کارهای-زشت-غیر-فوتبالی-بردارند
مربی تیم فوتبال خونه‌به خونه بابل گفت: شاید هم با مستنداتی که ما تهیه کردیم و با رسانه ای شدن آن، از سال آینده یک جایزه بهترین جادوگری سال فوتبال نیز به جایزه‌های فیفا اضافه شود!

برچسب ها