تازه‌ترین خبرهای مجید حسینی

۱۳۹۶/۱۰/۰۱ 09:15 ۹۹۷۸
بهترین-و-ضعیف-ترین-آمار-برای-سرزن-های-استقلال-گل-نوبرانه-حسینی-آبی-پوشان-را-با-ضربات-سر-آشتی-خواهد-داد؟
استقلال تهران در این فصل در مجموع نتایجی به دست آورد که بسیار دور از انتظار بود و مهم ترین علت در کسب این نتایج، ضعف مفرط آبی پوشان در گلزنی، و مهم تر از آن، نداشتن برنامه و تاکتیکی مشخص برای گلزنی بوده است.

برچسب ها