تازه‌ترین خبرهای محسن طاهری

۱۳۹۶/۰۴/۱۸ 01:51 ۱۲۱۸۰
طاهری-هیچ-توافق-پشت-پردهای-با-جباروف-نداشتیم
وبسایت رسمی برنامه نود - مدیرعامل سپاهان گفت: ما هیچ توافق پشت پرده‌ای با جباروف نداشتیم و فقط بارها به وکیلش اعلام کردیم باید برای حضور در سپاهان ابتدا با استقلال تکلیفش را روشن کند.
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ 16:20 ۱۲۳۲۸
طاهری-اگر-استقلالیها-جباروف-را-میخواهند-کار-را-با-او-تمام-کنند-هواداران-قضاوت-کنند-در-نقلوانتقالات-موفق-بودیم-یا-شکست-خوردیم
وبسایت رسمی برنامه نود - مدیرعامل سپاهان گفت: قضاوت را به مردم و هواداران بسپارید که آیا در نقل و انتقالات شکست خوردیم یا موفق بودیم.
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ 12:42 ۵۴۸۷
طاهری-لیست-ویسی-چیز-دیگری-بود-اما-ما-در-راستای-تقویت-تیم-بازیکن-جذب-کردیم
وبسایت رسمی برنامه نود - مدیرعامل سپاهان گفت: لیست ویسی یک لیست دیگر بود، اما ما به واسطه تقویت تیم بازیکنی را جذب کردیم که بتواند به سپاهان کمک کند. در واقع بازیکنی را نگرفتیم که از لحاظ فنی بعداً در تیم دچار مشکل شود.

برچسب ها