تازه‌ترین خبرهای محمد دانشگر

۱۳۹۶/۰۵/۱۷ 11:19 ۱۷۵۷۰
کدام-بازیکنان-در-هر-دو-هفته-ستاره-بودند؟
درست است که تراکتورسازی هر دو بازی خود را باخت اما آنهایی که این دو بازی تراکتور را دیدند همگی نمایش عالی مهدی کیانی کاپیتان تبریزی‌ها را تحسین کردند.

برچسب ها