تازه‌ترین خبرهای مسعود سلطانی فر

۱۳۹۶/۱۰/۲۵ 19:05 ۱۲۵۸
سلطانیفر-در-وزارت-ورزش-در-پستی-كليدی-از-هاشمی-استفاده-میکنیم-در-فوتبال-پوست-اندازی-را-با-مسئولان-فدراسيون-سامان-میدهيم
وزیر ورزش و جوانان گفت: در فضای آرام و رفاقتی توانستیم رقابتی را رقم بزنیم، شهادت می‌دهم ظرف چند ماه گذشته هاشمی با تدبیر کار کرد تا این مجمع باشکوه انجام شود.

برچسب ها