تازه‌ترین خبرهای مهدی مهدی پور

۱۳۹۵/۰۶/۳۰ 22:33 ۲۶۵۶
مهدیپور-توهینها-به-بازیکنان-و-کادر-فنی-ذوبآهن-سازمان-یافته-است
وبسایت رسمی برنامه نود - بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: اتفاقاتی که هفته گذشته هنگام گرم کردن رخ داد، توهین‌های سازمان یافته و برنامه ریزی شده بود چون دلیلی نداشت که هواداران بخواهند فحاشی کنند.

برچسب ها