تازه‌ترین خبرهای والیبال

۱۳۹۶/۰۳/۱۰ 13:12 ۶۶۰۱۸
عجایب-والیبال؛-موسوی-فقط-در-ایران-بازی-میکند
شوک بزرگ؛ این توصیف خبر غیبت محمد موسوی در تیم ملی والیبال است. تیم‌ ملی والیبال از روز دوازدهم خرداد در لیگ جهانی بازی‌هایش را شروع می‌کند. تیم هفته اول باید به ایتالیا برود و با تیم‌های میزبان، برزیل و لهستان بازی کند. برای والیبال ایران که در این چند س

برچسب ها