تازه‌ترین خبرهای کارشناسی داوری

۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 01:40 ۱۹۵۰۲
گزارش-ویژه؛-بررسی-عملکرد-داوران-در-لیگ-هفدهم
با پایان لیگ هفدهم، میزان سود و ضرر تیمها از اشتباهات داوری و همچنین کم اشتباه‌ترین و پراشتباه ترین داورهای این دوره بر اساس نظر کارشناسان داوری برنامه نود در طول فصل جمع‌بندی شده است.

برچسب ها