تازه‌ترین خبرهای کمیته انضباطی

۱۳۹۶/۱۰/۱۷ 12:28 ۲۹۴۰۵
رفیعی-کمیته-انضباطی-قوانین-داخلی-و-بین-المللی-فوتبال-را-به-سخره-گرفته-است-دستور-موقت-من-درآوردی-است
جناب آقای حسن زاده؛ دستور موقت شما مبنی بر محرومیت جپاروف به استناد ماده ۱۰۰ آیین نامه انضباطی جدید فدراسیون فوتبال مایه شرمساری و بمنزله به سخره گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال است.

برچسب ها