گفتگو با علی پروین،نوه استقلالی اش و محمد پروین (بخش اول)

۱۳۷۲۶

نظرات ۲

  • استقلال ایرانی.پرسپولیس یونانی

    عشق است استقلال و رنگ ابی

  • عشق است پرسپولیس

    پرسپولیس آریایی دوچرخه چی 6 تائی