نظر پروین و پنجعلی درباره درگیری لفظی کی‌روش و برانکو

۲۸۶۲

نظرات ۱

  • سهراب چهرازی

    سلام من یک هوادار 70 ساله هستم واظهارنظری راکه میکنم احساسی نیست وجبهه گیری هم نمیکنم من اوائل فکرمیکردم امدن اقای کیروش درکل فوتبال ما تاثیر میگذاردوواقعا هم داشت البته منفی چون سبک بازی تیم ملی بازمان علی پروین هم فرقی ندارد وهیچ سبکی راوارد فوتبال مانکرد اگر نتایجی هم گرفته بدلیل بازیکنان خوب بوده که شانس ایشان است البته کارهای زیادی انجام داده فدراسیون فوتبال رامثل موم دردست گرفته وهرکاری دلش خواسته تابحال کره وتادلتان بخواهد حاشیه وارد فوتبال ماکرده بنا بدلایل ذکرشده ازخدا میخواهم برود وهرگز ایشان رادرایران نبینیم ومطمعنم درهیچ باشگاه بزرگی جائی نخواهدداشت