اختصاصی/ گفتگو با حسن روشن درباره وضعیت استقلال

۱۴۱۸

نظرات ۱

  • نریمان

    استقلالومنصوریانوافتخاری نابودکردندحالامیخوان بندازن گردن بقیه لیگ یک سلام