اختصاصی/ گفتگو با حسن روشن درباره وضعیت استقلال

۱۳۵۰

نظرات ۱

  • نریمان

    استقلالومنصوریانوافتخاری نابودکردندحالامیخوان بندازن گردن بقیه لیگ یک سلام