نظرات ۱

  • امید 6

    با اقتدار میبریم ارتش سرخ آسیا رو داریم تیمی نیست بتونه جلوش بازی کنه
    فقط باید دفاعی بازی کنین تا گل نخورین هر تیمی میخواد باشه