گفتگو با فردوسی پور به دلیل انتخاب فوتبال 120 به عنوان بهترین برنامه تخصصی تلویزیون

۳۴۰۴

نظرات ۱

  • ....

    خیلی حقشه، کاش 90 رو هم در کنار برنامه های تخصصی یا ورزشی می گذاشتند