گفتگو با عادل فردوسی پور با حضور هوادار نابینا و متعصب نساجی

۳۴۵۴

نظرات ۲

  • ali**

    عادل خان عیدت مبارک

  • اس اس **

    عشقی عادل فردوسی پور عشق