نظرات ۱

  • علی رضــا

    عجب بازی می کنه سپــاهان و عجب شانسی آورد گسترش.. حداقل باید سه تا گل دیگه می خورد..