اختصاصی/ مصاحبه با خمارلو درباره عدم حضور هانی نوروزی در جشن قهرمانی و جر و بحث با طارمی!

۸۳۳۴

نظرات ۴

 • ساوالان

  ان اقایی که می فرماید باشگاه پسر مرحوم نوروزی را دعوت نکرده بود پس هانی برای چی تو ورزشگاه حضور داشت یک جای کار می لنگه

 • سحر...

  کلا بهتر بود قبلش وعده نمی دادن و برای سپاس و وفا داری به کاپیتان مراسم تقدیر و به بعد موکول می کردن

 • Hamed

  باز خرشان از پل گذشت میگه با طارمی برخورد میشه !

 • محمد

  این آقای خمارلو که میگه ما کامل هماهنگ کرده بودیم خوب زمانیکه جام رو دادن، بجای اینکه جوگیر بشه وسط میدون و قاطی بقیه مشغول اینور اونور پریدن بشه میرفت دست اون بچه رو میگرفت میاوردش پایین، اینکارم نمیتونست انجام بده؟ حالا هم بجای معذرت خواهی اینجور صحبت میکنه و حتی طارمی رو تهدید میکنه!