نظرات ۱

  • عارف

    اینکه همش پنالتی و دروازه خالی بود بیخود نيس بش ميگن پنالدو فورزا یووه