گل کردن ضربه کاشته با 20 نفر توی دروازه توسط دیبالا!

۷۸۲۰

نظرات ۲

  • میلاد

    دقت ضرباتش بیشتر از این حرفاست

  • 4 مال ماس 6 مال 3 مال ما ایمون# جان کجایی

    نابغه