نظرات ۲

  • پرسپولیسی6اتیشه

    طرفدار ایتالیا نیستم ولی دلم برای بوفون سوخت ،،بدترین خداحافظی ممکن برای بهترین شماره 1 جهان

  • عرفان

    بوفون واسه کرنر وقتی با جون و دل میومد کمک هم تیمیهاش تنم میلرزید . حیف شد بوفون نیست