واکنش بهمن دهقان به حرف های فریادشیران (نود 22 آبان)

۱۱۲۴۴

نظرات ۱

  • محمد جواد بلوچیان

    کمیته انضباطی به شدت باید برخورد کنه.بنده شنیدم بکارگیری جادو باعث کاهش طول عمر میشود و بازیکنها رو ناخواسته وارد ابن جادو میکردند . این بازیکنها میتونند شکایت کنند.