نظرات ۱

  • حجت

    داوران در لیگ 1 حد ;اسفبار و در حد فاجعه هستند! معلوم نیست فدراسیون با هدف داوری مسابقات از اینها استفاده می کنه یا برای رفع تکلیف و به قصد کارآموزی و کسب تجربه! خدا برکت بده ، همه شون هم PHD دارند از این دانشگاه های آبکی! بیچاره مربیان و بازیکنان و تماشاگران که باید به این ناداوری ها تمکین کنند!