نظرات ۱

  • امیر1983

    بازیکن معمولیه این تیام. افتضاحه