نظرات ۴

 • مستاجر خدا

  گل نامردی
  هر بازی به نامردی بردن که نشد هنر

  • taj

   چه حالی میده سوزشت رو میبینم بسوز:)

  • به مستاجر خدا

   برو دکتر مریض.
   البته هر دکتری ابتدا پماد سوختگی تجویز میکنه بهت

 • ali

  چه خوب بازی رفت رو جبران کرد