نظرات ۱

  • madridista

    منچستری ها میگفتن دوست داریم به رئال بخوریم ولی از سویا خوردن خخخخخخ سویایی که از اتلتیک از ایبار از رئال ۵ تا خورده بود با یک دهم بودجه منچستر منچسترو حذف کرد