نظرات ۳

  • سجاد

    حیف که قدرتو نمیدونن!

  • رضا

    تمرین های غیر حرفه ای ! کار یک دفعه اتفاق میفته . با اصولی تمرین کردن سال های سال میمونه و در پیری بدنی سالم تر خواهد داشت .

  • عباس

    درود به غیرت و شرفت ان شاا... در تورنمنت های آینده پیش از پیش بدر خشی پهلون ایرانی