نظرات ۱

  • mazandi

    باید گفت که پرسپلیس85 دقیقه بازی کرد و بعد ازاون بازی رو به السد واگذار کردو 5موقعیت گل داد/این فاجعه زمانی خودشو نشون میده که با تیمهای قدرترو نتر تر بازی کنیم نه در زمین خودمون همونطورکه دیدارفت 3تا خوردیم نشانه همینه.اما بازی مالکانه پرسپلیس جلوی السدامیدوکننده بود اما علیپئر درحد این باازی مهم نبود جای طارمی واقعاحس شد!!