نظرات ۱

  • Babak

    خدارو شکر بردیم و بدون باخت صدر نشین گروه به مرحله بعد رفتیم امیدوارم به ذوب نخوریم چون جلویه خارجیا گویا موفقتریم با امید ستاره سوم تیمه پر افتخار ایرانی