نظرات ۱

  • علی اخوان

    واقعا بده که هر مدیری که میره بدش رو میگیم و از مدیر جدید تعریف و تمجید میکنیم ! قدرشناسی هم خوبه واقعا !!!