انیمیشن طنز از عجیب ترین تصمیم داور در بوندسلیگا/ پنالتی بین 2نیمه!

۵۳۵۳

نظرات ۱

  • m

    ادب را از المانی ها یاد بگیریم
    هیچ پیشرفتی بی علت نیست
    هیچ عقب ماندگی بی حکمت نیست