نظرات ۱

  • فولاد ☺ اهواز

    داورای فرانسوی ازین گاف ا زیاد می دن.
    تو همین فصل توی بازی با نانت داور با یکی از بازیکنا درگیر شد خخخ