نظرات ۲

  • msf

    امیدوارم رئال سومین قهرمانی پیاپی خودشو بگیره

  • ahadnajafi

    مادرید همیشه برنده هست ولی در این بازی مونیخ هم خیلی فشار آورد