اختصاصی/ سوت پایان بازی پرسپولیس - الجزیره و شادی هواداران از زاویه جایگاه خبرنگاران

۱۲۲۴۲

نظرات ۱

 • M75A

  خداییش حق پرسپولیس ببردن تو هر دو بازی بود
  نامردی و بی عدالتی داور ها تو هر دو بازی عیان بود
  بازی رفت 4 اخراجی الجزیره داشت که داور نگرفت
  بازی برگشت 4 پنالتی پرسپولیس داشت که داور نگرفت


  دارو شکر حق به حقدار رسید و صعود کردیم