نظرات ۱

  • Naser

    مایع شرمساریه! هرچه سریعتر باید سعید معروف و عبادیپور و البته کولاکوویچ از تیم کنار گذاشته شوند