نظرات ۲

  • Goldman548

    در مقابل تیم كیروش هیچی نیستی

  • شهرام

    حالا ببینید همین مراکش پر اشتباه در کارهای دفاعی جلوی ایران میشه یووه!